27/05/2024 03:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than thở một mình tính không ngủ được bài 1

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 11:46

 

Không ăn không nói cũng không làm,
Khóc ngấm cười thầm trước gió nam.
Còn dính mùi đời nên nuốt gắng,
Chưa xong mở miệng phải phô thàm.
Ba chung rượu cạn tiên pha quỷ,
Một cuộc cờ xoay thánh lẫn phàm.
Mua nước không tiền đành chịu khát,
Khát xong toan dốc cả sông Lam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Than thở một mình tính không ngủ được bài 1