28/09/2022 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tinh tinh giả nga 2
菁菁者莪 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:47

 

Nguyên tác

菁菁者莪,
在彼中沚。
既見君子,
我心則喜。

Phiên âm

Tinh tinh giả nga,
Tại bỉ trung chỉ.
Ký kiến quân tử,
Ngã tâm tắc hỉ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rậm đầy chen mọc cỏ nga
Ở trên cồn nhỏ lan ra khắp vùng
Khách người quân tử gặp xong
Thì ta mừng rỡ trong lòng xiết bao
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tinh tinh giả nga 2