22/04/2021 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình ca

Tác giả: Tsangyang Gyatso

Nước: Tây Tạng
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2008 17:27

 

Bản dịch của Hoàng Hưng

Những giọt mưa làm trôi mất
Các bản tình ca giấy trắng mực tàu
Tình yêu ta chẳng viết ra đâu
Trong tim ta sẽ còn lại dài lâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tsangyang Gyatso » Tình ca