18/05/2021 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi tới

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:30

 

Đã đi là không tới
Đã tới là không đi
Ngồi giữa trời đất ấy
Một mình mình chia ly
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đi tới