14/05/2021 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh lậu tử kỳ 1
更漏子其一

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:25

 

Nguyên tác

柳絲長,
春雨細,
花外漏聲迢遞。
驚塞雁,
起城烏,
畫屏金鷓鴣。

香霧薄,
透簾幕,
惆悵謝家池閣。
紅燭背,
繡簾垂,
夢長君不知。

Phiên âm

Liễu ty trường,
Xuân vũ tế,
Hoa ngoại lậu thanh điều đệ.
Kinh tái nhạn,
Khởi thành ô,
Hoạ bình kim giá cô.

Hương vụ bạc,
Thấu liêm mạc,
Trù trướng Tạ gia trì các.
Hồng chúc bội,
Tú liêm thuỳ,
Mộng trường quân bất tri.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Liễu tơ dài
Xuân mưa nhỏ
Hoa ngoại giọt đồng hồ rỏ
Nhạn tái hoảng
Quạ thành kêu
Hoạ bình giá cô thêu

Hương nhẹ ngát
Qua liêm mạc
Ngao ngán Tạ gia trì các
Hồng chúc chắn
Tú liêm buông
Mộng dài ai biết không ?
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Canh lậu tử kỳ 1