16/01/2021 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát người đàn bà ngồi
Chanson de la femme assise

Tác giả: Edmond Jabès

Nước: Ai Cập
Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2010 20:02

 

Nguyên tác

C’est une femme assise
Rongée des soleils.

Ses larmes autrefois
ont boisé la terre.

Son cœur est en feu.

C’est une femme assise
Sur mes genoux. Distraite,
Elle compte les jours.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Là người đàn bà ngồi
bị mặt trời gặm nhấm

Nước mắt chị từ xưa
Đã trồng cây cho đất

Trái tim chị cháy lửa

Là người đàn bà ngồi
Trên gối tôi. Lơ đễnh
Chị đếm ngày đi qua
Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmond Jabès » Bài hát người đàn bà ngồi