16/07/2024 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gẫm

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:02

 

Thời gian đâu có mịt mờ
Chẳng qua u tối lặng lờ đấy thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Gẫm