31/05/2023 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời lạnh tàn khuya

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 14:57

 

Đầu đêm em sương tuyết
lạnh đời anh bốn mùa.
Cuối đêm em trăng khuyết,
tàn khuya anh đến giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đời lạnh tàn khuya