10/02/2023 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở Định Hoá

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 06/04/2008 12:01

 

Nai kêu
Rừng ẩm ướt
Sương mù lên che ngang mặt cây
Đá rì rầm rì rầm bên suối

Điếu thuốc lập loè con mắt thú rừng ơi
Sao tán cọ tơ non rười rượi thế
Sao nửa muốn choàng ôm
Nửa thu mình lặng lẽ
Tình yêu nào không dự cảm đớn đau

ừ nai kêu nai kêu tận máu
Trách làm chi
Rừng ẩm
Sương mù
Sau mái lán một đốm vàng dần nhú
Và tiếng trăng va xuống cỏ mơ màng
Và lẳng lặng...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Ở Định Hoá