23/05/2024 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỉnh núi

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 01:01

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Người nghĩ có gì trên đỉnh núi ?
Hãy xuống đây.

Một cây đào ra hoa ở ngã tư đường
"Hôm nay tôi lại ra đi".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Đỉnh núi