01/10/2020 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ con mắt trổ bông

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/09/2017 17:41

 

Bao giờ con mắt trổ bông
Em thời sẽ lấy người chồng là anh
Bao giờ ngọt lịm quả chanh
Thì em sẽ đến để dành duyên thơ
Nhưng thôi anh cứ đợi chờ
Biết đâu con quạ thành cờ trắng tinh.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bao giờ con mắt trổ bông