09/07/2020 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà về bới nát cỏ sân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 17:47

 

Gà về bới nát cỏ sân,
Mèo buồn lại chạy kiếm ăn ngõ ngoài.
Chó nằm hè gặp vỏ khoai,
Lợn ngồi ủi đất ngậm hơi gầy gò.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gà về bới nát cỏ sân