25/06/2024 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông làng hát bội

Tác giả: Học Lạc - Nguyễn Văn Lạc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 00:01

 

Chi chi trong khám[1] sắp ngang hàng,
Nghĩ lại thì ra các bợm[2] làng.
Trong bụng trống trơn mang cổ giữa,
Trên đầu trọc lóc bịt khăn ngang.
Vào buồn gọi tổ châu đầu lạy,
Ra rạp rằng con nịt nách mang.
Dám hỏi hàm ân người lớp trước,
Hay là một lũ những quân hoang?
[1] Giống như cái tủ nhỏ bằng gỗ không có cánh, dùng để đặt bài vị, đồ thờ.
[2] Chỉ kẻ sành sỏi về những trò ăn chơi hoặc kẻ chuyên lừa bịp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Học Lạc » Ông làng hát bội