30/05/2024 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng giá cô kỳ 2

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:17

 

Phiên âm

Phóng nhỉ nam chi phản cố sào,
Sơn kê cựu lữ cộng chiêu yêu.
Khê biên ẩm trác tu căng thận,
Mạc khiển vi khu truỵ lão thao.

Dịch nghĩa

Ta thả mày về ngàng phía nam, trở lại nơi tổ cũ,
Cùng với bạn cũ gà ri chơi đùa.
Nhưng mỗi khi ăn uống bên khe thời phải cẩn thận,
Đừng để mình mày sa vào tay bọn tham ăn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta thả mày về  Nam tổ cũ,
Gà ri bạn cũ hợp chơi đùa.
Mỗi khi ăn uống phải cân nhắc,
Đừng để sa săn vào bọn xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Phóng giá cô kỳ 2