04/12/2021 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tiết tặng ngư cấp Trung Quốc cố vấn đoàn
春節贈魚給中國顧問團

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2016 23:47

 

Nguyên tác

桃符萬戶迎新,
爆竹一聲除舊。
奉送海味數條,
聊供賞春下酒。

Phiên âm

Đào phù vạn hộ nghinh tân,
Bộc trúc nhất thanh trừ cựu.
Phụng tống hải vị sổ điều,
Liêu cung thưởng xuân há tửu.

Dịch nghĩa

Đào giúp cho vạn nhà đón năm mới đến,
Pháo kêu một tiếng tiễn năm cũ đi.
Gửi tặng mấy món hải sản này,
Để dùng tạm uống rượu thưởng xuân!

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Đào nở, nhà nhà đón Tết
Pháo nổ, đất trời qua đông
Gửi anh một ít hải sản
Cùng nhau nâng chén xuân nồng!
Bài này nằm trong số 4 bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà nghiên cứu Lê Xuân Đức công bố năm 2013. Vào dịp Tết năm 1952, Bác hai lần cử người mang rượu và hải sản đến tặng đoàn cố vấn Trung Quốc và đều có thơ gửi tặng thông qua trưởng đoàn La Quý Ba. Bài thơ vốn không có tiêu đề, tiêu đề ở đây do người gửi tạm đặt. Lạc khoản bài thơ đề ngày 2-2-1952 và một chữ “Đinh” 丁 - bí danh bác dùng để liên lạc trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Xuân tiết tặng ngư cấp Trung Quốc cố vấn đoàn