26/07/2024 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục Nam Quan

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/04/2009 23:29

 

Ai lên ải Bắc ngày xưa ấy
Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường
Hôm nay biên giới mùa xuân dậy
Núi trắng hoa mơ cờ đỏ đường...
1957

Thăm Mục Nam Quan, lại nhớ Nguyễn Trãi ngày xưa tiễn chân cha đi đày qua biên giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Mục Nam Quan