06/08/2021 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 123

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:26

 

Non nước vui chơi đã mặc dầu,
Hãy còn canh cánh chí sơ âu[1].
Dòng giang là bạc[2] khi triều dẫy,
Vầng nguyệt tương vàng[3] thuở nắng thâu.
Thỏ giãi, ô vần[4] hay ý nhiệm,
Thước bay, cá nhảy[5] thấy cơ mầu.
Đêm qua, sơn tự[6] chuông còn gióng,
Mường tượng quân thiên[7] tiếng nhạc tâu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Lo trước. Ý từ câu văn của Phạm Trọng Yêm đời Tống: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu” (Lo trước cái lo của thiên hạ).
[2] Dòng sông trắng xoá. Là tức là phẳng lì.
[3] Vầng trăng tráng một màu vàng, chỉ trăng lúc đẹp.
[4] Mặt trăng và mặt trời thay nhau biến đổi.
[5] Thước là chim khách. Theo quan niệm cũ, chim sa cá nhảy là điềm báo hiệu một điều gì đó, thường không hay.
[6] Chùa trên núi.
[7] Chỉ nhạc trong cung vua hoặc rước vua đi đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 123