16/07/2024 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo tứ thân em treo trên mắc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 30/12/2007 13:25

 

Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em em vẫn ở đời
Quên em em mới ra người kiếp xưa
Bóng trăng anh tưởng bóng đèn
Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo tứ thân em treo trên mắc