20/07/2024 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tí Dạ xuân ca
子夜春歌

Tác giả: Tiêu Diễn - 蕭衍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2008 22:28

 

Nguyên tác

蘭葉始滿地,
梅花已落枝。
持此可憐意,
摘以寄心知。

Phiên âm

Lan diệp thuỷ mãn địa,
Mai hoa dĩ lạc chi.
Trì thử khả liên ý,
Trích dĩ ký tâm tri.

Dịch nghĩa

Lá lan bắt đầu rơi đầy đất,
Hoa mai đã rụng khỏi cành.
Mang ý tứ đáng thương (của ta),
Hái gửi cho bạn tri âm.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa mai thời đã rụng,
Lá lan cũng đầy sân.
Mang ý đáng thương ấy,
Hái gửi bạn tri âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Diễn » Tí Dạ xuân ca