09/12/2022 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mẹ già bằng ba đứa ở

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:07

 

Một mẹ già bằng ba đứa ở
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một mẹ già bằng ba đứa ở