06/12/2022 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 40
首40

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2021 13:15

 

Nguyên tác

月落燈殘人已寂,
我猶帯醉何難眠。
良朋笑我思歸計,
意已深知理未然。

Phiên âm

Nguyệt lạc đăng tàn nhân dĩ tịch,
Ngã do đới tuý hà nan miên.
Lương bằng tiếu ngã tư quy kế,
Ý dĩ thâm tri lý vị nhiên.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Trăng lặn đèn tàn người vắng ngắt,
Mình còn chếnh choáng chửa đi nằm.
Bạn cười mình chỉ nhớ nhà hẳn,
Chắc thế nhưng mà chẳng thế chăng?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 40