16/08/2020 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát chúc báo “Sống”

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 00:26

 

Mưỡu:
Dân hai nhăm triệu đồng bào
Giang sơn Hồng Lạc, phong trào Á Âu
Giời Nam xuân mới khoe mầu
Xin đem chữ “sống” làm đầu chúc mong

Nói:
Lo nòi thương giống
Chẳng gì hơn chữ sống giữ đầu tiên
Có cùng nhau đất dưới trời trên
Rồi sẽ nói đua chen Âu với Á
Nào giống cũ Chiêm Thành, giống mọi
Đài Loan, giống người da đỏ ở
Mỹ châu đến nay đâu đó tá?
Nỗi ngu hèn ai đã biết hay chưa?
Cuộc doanh hoàn gió gió mưa
Ngẫm lịch sử nghìn xưa âu đáng sợ!
Nên nhớ chữ “Tự trợ giả thiên trường trợ[1]
Giời không chia mọi rợ với văn minh
Sống hay chăng thời cũng tự mình
Lẽ thiên diễn công bình cho khắp chủng
Hồng Lạc nhi tôn kim hữu chủng
Bất tri thử điện cánh hà như[2]
Tính năm sinh nay đã bốn nghìn dư
Bước tiến hoá vẫn lừ đừ sau mọi kẻ
Đời là thế, chúng ta như thế thế
Nước non này chưa dễ cỏ hoa ai!
Kiễng chân lên xa ngóng vũ đài
Muốn khỏi chết phải chen vai vào chỗ sống
Nhận chữ “sinh tồn”, câu “hạnh phúc”
Tìm nơi “lạc thổ”, chốn “đào nguyên”
Chúc mong nòi giống Rồng Tiên!
(Sống, Saigon, 1935)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
[1] Tự mình giúp mình trước rồi trời sẽ giúp thêm vào.
[2] Con cháu Hồng Lạc còn tới ngày nay/ Không biết về sau sẽ ra thế nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bài hát chúc báo “Sống”