23/10/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ (Lộ há thiên cao thu thuỷ thanh)
夜(露下天高秋水清)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 11:30

 

Nguyên tác

露下天高秋水清,
空山獨夜旅魂驚。
疏燈自照孤帆宿,
新月猶懸雙杵鳴。
南菊再逢人臥病,
北書不至雁無情。
步蟾倚杖看牛斗,
銀漢遙應接鳳城。

Phiên âm

Lộ há thiên cao thu thuỷ thanh,
Không sơn độc dạ lữ hồn kinh.
Sơ đăng tự chiếu cô phàm túc,
Tân nguyệt do huyền song chử minh.
Nam cúc tái phùng nhân ngoạ bệnh,
Bắc thư bất chí nhạn vô tình.
Bộ thiềm ỷ trượng khan Ngưu Đẩu,
Ngân Hán dao ưng tiếp phụng thành[1].

Dịch nghĩa

Móc rơi xuống, trời cao, nước sông thu trong,
Đêm thức một mình ở núi xa lạ thấy sợ.
Ngọn đèn leo lét trong con thuyền nghỉ bên sông,
Trăng non còn chiếu, có tiếng chày đập giặt áo đâu đó.
Thấy lại hoa cúc ở miền nam, thân đang mang bệnh,
Thư miền bắc không tới, nhạn khá vô tình.
Chống gậy tản bộ dưới trăng coi sao Ngưu sao Đẩu,
Thấy giải Ngân Hà vươn tới kinh thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước thu trong, trời cao, móc xuống
Đêm một mình lòng luống âu lo
Ngọn đèn leo lét trong đò
Tiếng chày giặt áo bên bờ trăng non
Cúc phương nam, thân còn mang bệnh
Thư bắc phương nhạn biếng chuyển cho
Dạo chơi lặng ngắm sao mờ
Ngân Hà vươn tới mơ hồ phượng cung
(Năm 766)

Tiêu đề có bản chép là Thu dạ khách xá 秋夜客舍.

Khi Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ bỏ thảo đường, đưa gia quyến xuống thuyền đi lánh nạn tại Quỳ Châu (nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên).

[1] Chỉ kinh đô Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dạ (Lộ há thiên cao thu thuỷ thanh)