25/09/2021 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Hạc lâu đồng Tả Tử Trực, Tôn Uy Công, Đặng Tư Cập, Hạ Chấn Thúc chư tử tức sự kỳ 3
黄鶴樓同左子直、孫威公、鄧斯及夏振叔諸子即事其三

Tác giả: Tiền Trừng Chi - 錢澄之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 15:08

 

Nguyên tác

三楚風煙此最佳,
客來空憶昔豪華。
漢陽樹盡餘衰柳,
鸚鵡洲沈長白沙。
故國妝樓歸道院,
異時宮闕建軍牙。
擬將遺跡詢沽叟,
無復臺邊舊酒家。

Phiên âm

Tam Sở phong yên thử tối giai,
Khách lai không ức tích hào hoa.
Hán Dương thụ tận dư suy liễu,
Anh Vũ châu trầm trường bạch sa.
Cố quốc trang lâu quy đạo viện,
Dị thời cung khuyết kiến quân nha.
Nghĩ tương di tích tuân cô tẩu,
Vô phục đài biên cựu tửu gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cảnh đẹp nhất đâu bằng Tam Sở,
Hào hoa xưa khách nhớ khắc ghi.
Hán Dương cây chết liễu suy,
Rụi bãi Anh Vũ cũng vì bạch sa.
Đạo viện chiếm, lầu hoa biến mất,
Cung khuyết thành doanh trấn sở nha.
Bên đài mất dấu tửu gia,
Hỏi người bán rượu thời xa đâu rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Trừng Chi » Hoàng Hạc lâu đồng Tả Tử Trực, Tôn Uy Công, Đặng Tư Cập, Hạ Chấn Thúc chư tử tức sự kỳ 3