10/05/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Theo chim đà điểu

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:12

 

Khi bầu trời thành sa mạc cháy
Cánh chim là đôi chân khoẻ thông minh
Tâm hồn anh suốt đời phải chạy
Trên cát khô bỏng rát bản thân mình
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Theo chim đà điểu