14/08/2022 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 07
楊柳枝詞其七

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:44

 

Nguyên tác

朝煙隱隱綠陰陰,
盡日蕭條著嫩金。
少婦不知春意暖,
樓前不覺暗傷心。

Phiên âm

Triêu yên ẩn ẩn lục âm âm,
Tận nhật tiêu điều trước nộn câm.
Thiếu phụ bất tri xuân ý noãn,
Lâu tiền bất giác ám thương tâm.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Triền miên sương khói bóng cành dâm,
Ngày đoạn, tơ non đã nẩy mầm.
Cô ấy biết đâu xuân ấm áp,
Trước lầu, bổng gợi mối thương tâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 07