22/01/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Plastic

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 23:02

 

Mặt plastic ảnh nguyên mầu phông thắm
Nhoẻn tươi tình chiều bạc nắng sầu đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Plastic