20/07/2024 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lực Tật sơn hạ Ngô thôn khán hạnh hoa kỳ 12
力疾山下吳村看杏花其十二

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 15:40

 

Nguyên tác

造化無端欲自神,
裁紅剪翠為新春。
不如分減閑心力,
更助英豪濟活人。

Phiên âm

Tạo hoá vô đoan dục tự thần,
Tài hồng tiễn thuý vị tân xuân.
Bất như phân giảm nhàn tâm lực,
Cánh trợ anh hào tế hoạt nhân.

Dịch nghĩa

Đấng tạo ra muôn vật cớ chi lại tự làm ông thần,
Chế ra các loài hoa hồng, hoa xanh cho mùa xuân mới.
Phải chi bớt đi chút nào cái tâm nhàn nhã đó,
Mà giúp cho các người tài giỏi cứu vớt sự sống.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thượng đế cớ chi làm việc thần
Chế hoa hồng biếc đón mùa xuân
Phải chi bớt chút lòng nhàn đó
Mà giúp người tài cứu thế nhân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Lực Tật sơn hạ Ngô thôn khán hạnh hoa kỳ 12