27/09/2022 21:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Điêu Thuyền (II)
詠貂蟬

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 21/05/2009 03:31

 

Nguyên tác

一點櫻桃起絳唇,
兩行碎玉噴陽春。
丁香吞吐衡鋼劍,
要斬奸邪亂國臣。

Phiên âm

Nhất điểm anh đào khởi giáng thần,
Lưỡng hàng toái ngọc phún dương xuân.
Đinh hương thôn thổ hành cương kiếm,
Yêu trảm gian tà loạn quốc thần.

Bản dịch của (Không rõ)

Một đoá anh đào chúm chím môi,
Đôi hàm răng ngọc rạng xuân tươi.
Hương đưa đầu lưỡi tàn hơi kiếm,
Chém chết gian thần có lúc thôi.
Bài thơ này được chép trong hồi thứ 8 của "Tam quốc diễn nghĩa", ca ngợi vẻ đẹp của Điêu Thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Vịnh Điêu Thuyền (II)