18/01/2022 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dĩnh Đình lưu biệt
潁亭留別

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2018 13:01

 

Nguyên tác

故人重分攜,
臨流駐歸駕。
乾坤展清眺,
萬景若相借。
北風三日雪,
太素秉元化。
九山郁崢嶸,
了不受陵跨。
寒波淡淡起,
白鳥悠悠下。
怀歸人自急,
物態本閑暇。
壺觴負吟嘯,
塵土足悲咤。
回首亭中人,
平林淡如畫。

Phiên âm

Cố nhân trọng phân huề,
Lâm lưu trú quy giá.
Càn khôn triển thanh diểu,
Vạn cảnh nhược tương tá.
Bắc phong tam nhật tuyết,
Thái tố[1] bỉnh nguyên hoá[2].
Cửu sơn úc tranh vanh,
Liễu bất thụ lăng khoá[3].
Hàn ba đạm đạm khởi,
Bạch điểu du du há (hạ).
Hoài quy nhân tự cấp,
Vật thái bản nhàn hạ.
Hồ thương phụ nhâm tiếu,
Trần thổ túc bi trá.
Hồi thủ đình trung nhân[4],
Bình lâm đạm như hoạ.

Dịch nghĩa

Bạn cũ coi trọng việc chia ly
Hành trình dừng lại ở bên sông
Đất trời như làm người ta mở rộng tầm mắt
Cảnh vật xung quanh như phụ vào
Gió bắc thổi ba ngày xuống tuyết liền
Trời nắm quyền biến hoá
Chín ngọn núi cao vời vợi
Không chịu xâm hại của gió tuyết
Sóng lạnh lăn tăn xô
Cánh chim trắng là là hạ xuống
Người về thấy sốt ruột
Mọi vật xung quanh lại cứ dửng dưng
Nâng chén rồi ca hát
Đến đất bụi cũng buồn lây
Quay lại nhìn người trong đình
Rừng xa nhạt như bức hoạ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chia tay bạn coi trọng
Bên sông dừng xe về
Đất trời tầm mắt rộng
Muôn cảnh như theo hoà
Gió bắc ba ngày tuyết
Biến hoá do trời già
Cao vời vợi chín núi
Không chịu điều phôi pha
Lăn tăn xô sóng lạnh
Chim trắng bay là là
Người mong về thấy vội
Mọi vật đều nhẩn nha
Ca ngâm rồi nâng chén
Đất bụi sắc sầu pha
Người trong đình quay lại
Nhạt như tranh rừng xa
[1] Tố chất nguyên thuỷ để hình thành muôn vật trời đất, ở đây chỉ thiên nhiên rộng lớn.
[2] Biến hoá và phát triển của thiên nhiên.
[3] Ở đây chỉ sự xâm thực của gió tuyết
[4] Người tiễn đưa. Hai câu này phần vì buồn thương cảm khái, phần vì chếnh choáng hơi men, nên nhìn người nhạt nhoà như bức tranh vẽ cảnh rừng xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Dĩnh Đình lưu biệt