04/10/2022 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành môn 2
衡門 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:33

 

Nguyên tác

豈其食魚,
必河之魴?
豈其娶妻,
必齊之姜?

Phiên âm

Khỉ kỳ thực ngư
Tất hà chi phòng ?
Khỉ kỳ thú thê
Tất Tề chi Khương ?

Dịch nghĩa

Há rằng ăn cá
Phải là cá phòng ở sông Hoàng Hà mới ăn được hay sao ?
Há rằng cưới vợ
Phải là con gái họ Khương ở nước Tề mới cưới làm vợ được hay sao ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ăn cá thì có đâu chỉ phải
Thứ cá phòng ở tại Hoàng Hà ?
Vợ thì cưới phải được là
Gái bên Tề quốc, con nhà họ Khương ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Khương: họ vua chư hầu nước Tề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hoành môn 2