09/02/2023 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nhị Thanh động
題二青洞

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:48

 

Nguyên tác

盤古初分不記年,
山中生窟窟生泉。
萬般水石擅大巧,
一粒乾坤開小天。
滿境皆空何有相?
此心常定不離禪。
大師無意亦無盡,
俯嘆城中多變遷。

Phiên âm

Bàn Cổ[1] sơ phân bất ký niên,
Sơn trung sinh quật, quật sinh tuyền.
Vạn ban thuỷ thạch thiện đại xảo,
Nhất lạp càn khôn khai tiểu thiên.
Mãn cảnh giai không hà hữu tướng?
Thử tâm thường định bất ly thiền.
Đại sư vô ý diệc vô tận,
Phủ thán thành trung đa biến thiên.

Dịch nghĩa

Từ Bàn Cổ đến nay, không biết đã bao nhiêu năm rồi,
Trong núi có hang, trong hang có suối.
Mọi thứ, suối, đá sắp đặt rất khéo,
Một hạt càn khôn mở ra một khoảng trời nho nhỏ.
Khắp cõi đã là không thì làm gì có tướng?
Lòng này thường định không xa rời đạo thiền.
Đạo Phật không tâm, không ý bao la vô tận,
Cúi nhìn xuống thấy thành có nhiều sự đổi thay mà ngậm ngùi khôn xiết.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bàn Cổ đến nay năm chẳng nhớ,
Động thì sâu thẳm, suối reo vui.
Muôn màu đá nước, muôn tay khéo,
Một hạt càn khôn một khoảng trời
Trong cõi hư vô không tướng trạng
Riêng lòng mộ đạo giữ không rời
Bao la đức Phật vô tâm ý,
Trông cảnh thành thay luống ngậm ngùi.
Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Thuỷ tổ của loài người theo thần thoại, đã phá tan trạng thái hỗn độn hình thành vũ trụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đề Nhị Thanh động