17/05/2021 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão bệnh
老病

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 12:38

 

Nguyên tác

老病巫山裏,
稽留楚客中。
藥殘他日裹,
花發去年叢。
夜足沾沙雨,
春多逆水風。
合分雙賜筆,
猶作一飄蓬。

Phiên âm

Lão bệnh Vu sơn lý,
Kê lưu Sở khách trung.
Dược tàn tha nhật khoả,
Hoa phát khứ niên tòng.
Dạ túc triêm sa vũ,
Xuân đa nghịch thuỷ phong.
Hợp phân song tứ bút,
Do tác nhất phiêu bồng.

Dịch nghĩa

Già bệnh trong vùng Vu sơn,
Nán lại làm khách trong vùng Sở.
Thuốc còn bã, ngày khác lại gói,
Hoa nở kế tục năm trước.
Mưa đêm đủ làm ướt cát,
Gió xuân nhiều nước ngược.
Cặp bút vua cho cái tên hợp, cái tên phân,
Đều tả cái cảnh lênh đênh như phận bèo.

Bản dịch của Phạm Doanh

Già bệnh nơi Vu sơn,
Khách Sở phải nấn ná.
Bữa sau lo thuốc thừa,
Năm ngoái theo hoa nở.
Cát ướt đủ đêm mưa,
Gió xuân nhiều nước trở.
Chia, gộp cặp bút ban,
Cảnh lênh đênh cùng tả.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lão bệnh