30/01/2023 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc Giang Bái thôn Thiệu Hưng tự bi ký
北江沛村紹福寺碑記

Tác giả: Lê Quát - 黎括

Thể thơ: Tản văn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 09:55

 

Nguyên tác

佛氏之禍福動人,何其得人之深且固矣。上自王公以至庶人,凡施於佛事,雖竭所有,顧無靳嗇。苟今日託付於寺塔,則欣欣然如持左券,以取明日之報。故自內京城及外州府,窮村僻巷,不令而從,不盟而信,有人家處必有佛寺,廢而復興,壞而復修,鐘鼓樓臺,與民居殆半。其興甚易,而尊崇甚大也。余少讀書,志於古今,粗亦明聖人之道,以化斯民,而卒未能信於一鄉。常遊覽山川,足跡半天下,求所謂學宮文廟,未嘗一見。此吾所以深有愧於佛氏之徒遠矣,輒暴吾以書。

Phiên âm

Phật thị chi hoạ phúc động nhân, hà kỳ đắc nhan chi thâm thả cố hĩ! Thượng tự vương công dĩ chí thứ nhân, phàm thi ư Phật sự, tuy kiệt sở hữu, cố vô cận sắc. Cẩu kim nhật thác phó ư tự tháp, tắc hân hân nhiên như trì tả khoán, dĩ thủ minh nhật chi báo. Cố tự nội kinh thành ập ngoại châu phủ, cùng thôn tịch hạng, bất lệnh nhi tòng, bất minh nhi tín, hữu nhân gia xứ tất hữu Phật tự, phế nhi phục hưng, hoại nhi phục tu, chung cổ lâu đài, dữ dân cư đãi bán. Kỳ hưng thậm dị, nhi tôn sùng thậm đại dã. Dư thiếu độc thư, chí ư cổ kim, thô diệc minh thánh nhân chi đạo, dĩ hoá tư dân, nhi tốt vị năng tín ư nhất hương. Thường du lãm sơn xuyên, túc tích bán thiên hạ, cầu sở vị học cung văn miếu, vị thường nhất kiến. Thử ngô sở dĩ thâm hữu quí ư Phật thị chi đồ viễn hĩ, triếp bộc ngô dĩ thư.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Nhà Phật lấy chuyện hoạ phúc tác động tới lòng người, sao mà cảm phục được người ta sâu và bền vậy! Trên từ vương công, dưới đến thường dân, phàm là đóng góp cho việc nhà Phật, thì dù có dốc hết tiền của, cũng không tiếc. Giá như hôm nay có gửi gắm được gì vào tháp chùa thì hớn hở như thể cầm được khế khoản trong tay, để ngày mai được báo đáp. Cho nên từ trong Kinh thành cho đến ngoài châu phủ, kể cả những nơi thôn cùng ngõ hẻm, không bảo mà người ta cứ theo, không hẹn mà người ta cứ tin; hễ nơi nào có nhà ở, là ắt có chùa chiền, bỏ rồi lại dựng, hỏng rồi lại sử, số chuông trống lâu đài chiếm gần một nửa dân cư. Đạo Phật rất dễ thịnh hành và rất được người ta tôn sùng. Ta ngày còn trẻ đi học, dốc chí vào việc cổ kim, cũng biết qua về đạo Thánh, muốn lấy đó để giáo hoá nhân dân, nhưng rốt cục chưa có thể làm cho một hướng nào tin theo cả. Ta cũng thường dạo chơi sông núi, dấu chân đã để lại trong hầu nửa thiên hạ, thế mà chưa tìm thấy một trường học hay một văn miếu nào. Chính vì vậy mà ta rất lấy làm hổ thẹn khi so sánh với tín đồ nhà Phật. bèn viết ra đây để giãi tỏ lòng ta.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quát » Bắc Giang Bái thôn Thiệu Hưng tự bi ký