20/09/2020 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá và trái tim

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 14/08/2006 04:50

 

Có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hoá trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hoá đá.
1994

Nguồn: Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Đá và trái tim