16/05/2021 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiệp khách hành
俠客行

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 20:59

 

Nguyên tác

曉來獨酌酒家樓,
擲下黃金不掉頭。
走馬西山射豺虎,
風霜吹滿錦貂裘。

Phiên âm

Hiểu lai độc chước tửu gia lâu,
Trịch hạ hoàng kim bất điệu đầu.
Tẩu mã tây sơn xạ sài hổ,
Phong sương xuy mãn cẩm điêu cừu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một mình uống sớm tửu gia,
Tiền vàng ném chẳng kêu ca lắc đầu.
Ngựa phi bắn hổ núi tây,
Áo điêu gấm ướt nhuốm đầy gió sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Hiệp khách hành