06/10/2022 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn vân

Tác giả: Đào Thị Hàn Than - 陶氏寒灘

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 08:57

 

Phiên âm

Diêu đế nùng hoàn đạm,
Thiên niên thấp vị hy.
Hiểu tuỳ sơ vũ khứ,
Mộ đới lạc hà quy.
Ải đãi nhân phong quyển,
Du dương đáo xứ phi.
Tăng dung đồng diệc lãn,
Thuỳ vị yểm nham phi.

Bản dịch của Quách Tấn

Chân trời phơi đậm lợt,
Ngắm vợi ướt chưa se.
Sớm dựa mưa sưa tếch,
Chiều nương ráng sáng về.
Dịu dàng lưng uốn gió,
Phơi phới cảnh tìm quê.
Tăng nhác đồng thêm nhác,
Ai đóng cửa bồ đề?
Bài thơ làm trong thời kỳ nàng ở chùa Lệ Kỳ với sư Vô Di.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Thị Hàn Than » Sơn vân