09/08/2022 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa hồng
Le cheval rouge

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/02/2022 11:39

 

Nguyên tác

Dans les manèges du mensonge
Le cheval rouge de ton sourire
Tourne
Et je suis là debout planté
Avec le triste fouet de la réalité
Et je n’ai rien à dire
Ton sourire est aussi vrai
Que mes quatre vérités.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trong vòng quay của dối gian
Nụ cười mang chút hiên ngang ngựa hồng
Quay quay cứ thế quay vòng
Tôi đang đứng như trời trồng nơi đây
Đòn roi thực tại đoạ đày
Và tôi không nói ra đây được gì
Nụ cười em cũng thật đây
Đó là bốn sự thật này trong tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Ngựa hồng