19/07/2024 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành hương tử
行香子

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi U cốc khách vào 21/07/2014 17:04

 

Nguyên tác

舞雪歌雲。
閑淡妝勻。
藍溪水、
深染輕裙。
酒香醺臉,
粉色生春。
更巧談話,
美情性,
好精神。

江空無畔,
凌波何處,
月橋邊、
青柳朱門。
斷鍾殘角,
又送黃昏。
奈心中事,
眼中淚,
意中人。

Phiên âm

Vũ tuyết ca vân,
Nhàn đạm trang quân.
Lam khê thuỷ,
Thâm nhiễm khinh quần.
Tửu hương huân kiểm,
Phấn sắc sinh xuân.
Cánh xảo đàm thoại,
Mỹ tình tính,
Hảo tinh thần.

Giang không vô bạn,
Lăng ba hà xứ.
Nguyệt kiều biên,
Thanh liễu chu môn.
Đoạn chung tàn giốc,
Hựu tống hoàng hôn.
Nại tâm trung sự,
Nhãn trung lệ,
Ý trung nhân.

Bản dịch của Nam Long

Mây vọng tuyết tung,
Nhàn nhã trang dung.
Suối màu biếc,
Váy nhẹ đượm nồng.
Mặt vương mùi rượu,
Sắc phấn khẽ bừng.
Lại lời đưa đẩy,
Tính ôn thuận,
Thần thong dong.

Sông dài hiu quạnh,
Gót tiên đâu tá.
Cạnh cầu trăng,
Liễu thắm cửa hồng.
Chuông ngưng còi bặt,
Bóng ác tây lồng.
Là chuyện trong dạ,
Lệ trong mắt,
Người trong lòng.
Người đời thích câu kết trong bài từ này của Trương Tiên nên còn gọi ông là Trương Tam Trung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Hành hương tử