15/07/2024 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Quý Chân “Lưu biệt”
次韻季真留別

Tác giả: Lý Thạch - 李石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:32

 

Nguyên tác

即物那知身是客,
黃花空自委籬東。
淚痕已逐西風盡,
只有悲秋寫未窮。

Phiên âm

Tức vật na tri thân thị khách,
Hoàng hoa không tự uỷ ly đông.
Lệ ngân dĩ trục tây phong tẫn,
Chỉ hữu bi thu tả vị cùng.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Biết rằng đất khách thân này
Như hoa vàng sẽ héo gầy rào đông
Lệ nhoà hút ngọn tây phong
Thu buồn tả vẫn không cùng tình ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thạch » Thứ vận Quý Chân “Lưu biệt”