05/07/2022 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử
劉阮洞中遇仙子

Tác giả: Tào Đường - 曹唐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 11:42

 

Nguyên tác

天和樹色靄蒼蒼,
霞重嵐深路渺茫。
雲實滿山無鳥雀,
水聲沿澗有笙簧。
碧沙洞裏乾坤別,
紅樹枝前日月長。
願得花間有人出,
免令仙犬吠劉郎。

Phiên âm

Thiên hoà thụ sắc ái thang thang,
Hà trọng lam thâm lộ diểu mang.
Vân đậu mãn sơn vô điểu tước,
Thuỷ thanh duyên giản hữu sinh hoàng[1].
Bích sa động lý càn khôn biệt,
Hồng thụ chi biên nhật nguyệt trường.
Nguyện đắc hoa gian, hữu nhân xuất,
Miễn linh tiên khiển phệ Lưu Lang.

Dịch nghĩa

Da trời với sắc cây chen lẫn thành màu xanh biêng biếc
Ráng nặng nề, khí u ám, đường đi vời vợi mênh mang
Mây phủ đầy núi vắng bóng chim sẻ
Nước chảy trong khe như tiếng sáo thổi
Cát biếc trong động tạo một khung trời riêng
Lá đỏ bên cây, ngày tháng dài đăng đẳng
Ước gì trong hoa có người xuất hiện
Để chó tiên khỏi phải sủa chàng Lưu.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Một màu xanh biếc trời cây
Đường đi mờ mịt ráng dầy khói sâu
Hang mây đầy núi chim đâu
Van khe tiếng nước nỗi chầu sinh ca
Càn khôn riêng động Bích Sa
Bên cành hồng thụ dôi da tháng ngày
Trong hoa mong có người hay
Khỏi cho tiên khuyển sủa rầy chàng Lưu.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Sinh là loại nhạc khí làm bằng quả bàu có những ống nhỏ khi thổi phát ra tiếng, hoàng là mảnh đồng trong ống sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Đường » Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử