10/06/2023 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô vọng trên đường

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 11:31

 

Đi miết mồ hôi vã
Giọt giọt lăn đường dài
Liêu xiêu chân bước lả
Bến hoang vu không người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vô vọng trên đường