18/09/2020 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh mau thức dậy học bài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 05:31

 

Anh mau thức dậy học bài
Mong cho anh sớm thành tài
Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha
Sau là không phụ tình ta bao ngày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh mau thức dậy học bài