08/12/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cá nhân

Tác giả: Như Huy - Nguyễn Như Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lilia vào 30/03/2011 01:29

 

Anh không phải là một nhà cách tân
Anh không phải là một kẻ đi định nghĩa
Anh không phải là một kẻ nổi loạn
Anh không phải là một thủ lĩnh
Anh không phải là kẻ thiếu hoặc thừa công cụ
Anh không phải là một kẻ đại diện
Anh không phải là một kẻ thích du lịch
Anh không phải là kẻ nỗ lực nói không…

*

Anh-là-một-cá-nhân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Như Huy » Cá nhân