24/06/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường đi cách núi Ba Vì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2020 00:02

 

Đường đi cách núi Ba Vì,
Cách con sông Cái chàng đi đàng nào?
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường đi cách núi Ba Vì