16/01/2021 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo
Ile

Tác giả: Jacques Rabemananjara

Nước: Madagascar
Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2008 19:33

 

Nguyên tác

Ile!
Ile aux syllabes de flamme!
Jamais ton nom
ne fut plus cher à mon âme!
Ile,
ne fut plus doux à mon cœur!
Ile aux syllabes de flamme,
Madagascar!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Ôi hòn đảo!
Hòn đảo mà các âm tiết đều bốc lửa!
Chưa bao giờ cái tên Ngươi
Thân thiết với hồn tôi đến vậy!
Ôi hòn đảo
Dịu ngọt với lòng tôi!
Hòn đảo mà các âm tiết đều bốc lửa!
Madagascar!
Nguồn: Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Rabemananjara » Đảo