20/08/2022 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 49
首49

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:29

 

Nguyên tác

半月池塘不二門,
重重摟閣擁前村。
迴廊曡出飛花路,
曲檻斜分種竹軒。
九品香燈凝白畫,
雙摟鍾鼓動黄昏。
松揪滿地留幽寂,
但恨庭無默菓猿。

Phiên âm

Bán nguyệt trì đường bất nhị môn,
Trùng trùng lâu các ủng tiền thôn.
Hồi lang điệp xuất phi hoa lộ,
Khúc hạm tà phân chủng trúc hiên.
Cửu phẩm hương đăng nghi bạch trú,
Song lâu chung cổ động hoàng hôn.
Tùng thu mãn địa lưu u tịch,
Đãn hận đình vô hiến quả viên.

Bản dịch của (Không rõ)

Bán nguyệt ao kia một lối vào
Trước thôn lầu gác dựng xây cao
Nhà ngang khắp nẻo hoa bay rụng
Cửa rảo quanh hiên trúc mọc bao
Chín bậc đèn hương soi cửa Bụt
Hai lầu chuông trống động trời chiều
Bách tùng đây đó tăng u tịch
Dâng quả ngoài sân thiếu vượn trao
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 49