07/12/2021 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuya bên mộ ba

Tác giả: Ngô Minh - Ngô Minh Khôi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/08/2009 00:18

 

chi chít sao trời cát cát rắc
hồng hoang thập thững oan hồn
giờ ni Ba lang thang hành khất
hay nằm dài đáy huyệt oan khiên?

35 rằm tháng bảy
mộ ba thành ngọn hải đăng
soi chân dung sự thật
con tìm

buổi sáng xưa con vừa biết khóc
mười hai phát đạn cắm vào ngực Ba
biển đỏ ngầu máu dựng
buổi sáng xưa con vừa biết khóc
may sao biển mặn tới giờ
may sao trong hoàng hôn đời Mạ
hồn Ba về chắp nối câu ru

Ba ơi
từ buổi Ba mang uất hận xuống mồ
con mang vết đạn xoáy tim ba
đi tìm giặc cho đến ngày bạc tóc!
buổi sáng xưa còn vừa biết khóc
bao giờ khô nước mắt
bao giờ...

biển lập loè lửa nhang sám hối?
con về tay trắng tay
thơ làm sao cứu rỗi

tháng Bảy ngôi rằm mộ mới
nỗi đau đâu dễ khoả bằng
con lại về chân dò lối cát
nước mắt mồ côi
và biển song hành...
Làng Thượng, 5-3 âm lịch, 1991

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Minh » Khuya bên mộ ba