21/05/2022 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nguyễn Liên Phong

Tác giả: Học Lạc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/05/2010 23:58

 

Le the một cụm Thuộc Nhiêu[1] giồng[2],
Chân bước đi rồi, mắt lại trông.
Chỉ nhện lăng nhăng cò vướng cánh,
Bãi lau luẩn quẩn cá quên sông.
Tấm lòng qua lại cầu Ba Bếp,
Khúc ruột quanh co rạch Lão Tòng.
Hai chữ tương tư đầy nặng gánh,
Nước non thăm thẳm biết hay không?
Nguyễn Liên Phong là tác giả "Điếu cổ hạ kim thi tập" (1919) và "Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca" (1909).

Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, Sài Gòn, 1943
[1] Nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
[2] Dải đất phù sa nổi cao lên, thường ở ven sông. Sách "Nam thi hợp tuyển" chép "giòng" là nhầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Học Lạc » Tống Nguyễn Liên Phong