21/01/2022 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa ban

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:31

 

Hoa em tặng đấy? Tím hồng!
Nửa mùa xuân, nửa mùa đông lạnh buồn
Tím như một nửa hoàng hôn
Hồng như một nửa tâm hồn đang yêu
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Hoa ban